บริษัท เอ็นเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) อย่างจริงจัง

ดังนั้น เราจึงได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านมี และวิธีในการติดต่อเราในกรณีที่ท่านประสงค์จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ระบุด้านล่าง

เมื่อกล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคล เราหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ 

เราอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด

คำแนะนำเบื้องต้น

แถลงการณ์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้ออกแบบเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ entech-group.com และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) ของประเทศไทย โดยเราเก็บข้อมูลของท่านในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ entech-group.com

เราและข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้กำหนดขึ้นจากพื้นฐานของหลักการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งเราอาจรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เรารวบรวมไว้

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังนี้

1) เข้าใช้เว็บไซต์ของเราและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา (เช่น การกรอกสอบถามข้อมูลการบริการของเรา)

2) กดติดตามเราเพื่อรับข่าวสารจากอีเมล

3) ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลหรือความช่วยเหลือ

4) ทำแบบสอบถามในเว็บไซต์นี้ หรือช่องทางอื่น

5) ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชัน โดยยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม โดยข้อมูลนั้นอาจประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เว็บไซต์ของเราและระบบอื่นๆ เก็บรวบรวม:

1) ถ้าเข้าเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์ที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Google Analytic) จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและการเข้าเว็บของท่าน เช่น ประเภทและรุ่นของบราวเซอร์ เวอร์ชั่น และเพจในเว็บไซต์ของเราที่คุณเข้าชม อนาไลติกส์จะไม่เก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP) ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ตคุณสามารถสอบถามกูเกิลเพื่อให้ดึงข้อมูลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรา ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ในการวางแผนการทำงานและช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองผู้ใช้ได้ดีขึ้น

2) เว็บไซต์ของเรายังอาจใช้ “คุกกี้” กับอุปกรณ์ของท่าน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายการใช้คุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายคุกกี้

3) ถ้าท่านแลกเปลี่ยนอีเมล การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ของเรา หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ หรือ กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือ แอปพลิเคชัน ระบบของเราจะบันทึกรายละเอียดการสนทนาเหล่านั้น บางครั้งรวมถึงเนื้อหาด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของเราผ่านทางกิจกรรมเหล่านี้: คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้แก่บุคคลที่สาม (เช่น เฟสบุ๊ค, กูเกิล และทวิตเตอร์) ผ่านการใช้ปุ่มแชร์ของโซเชียลเน็ตเวิร์ค และวิดเจตส์บนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของเราผ่านทางบราวเซอร์: คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่บันทึก/ติดตามโดยบุคคลที่สาม เพียงแค่เข้าใช้เว็บไซต์นั้น เช่น การดูวิดีโอในเฟสบุ๊ค (ถ้าล็อกอินเฟสบุ๊ค)

เราจะประมวลผลข้อมูลบุคคลเฉพาะที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามคำอธิบายข้างต้น ในการประมวลผล เราจะพิจารณาความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวของท่านและความจำเป็นหรือสนใจที่จะใช้ข้อมูลนั้น และเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลนั้นหากเราพิจารณาว่าการนำข้อมูลไปใช้จะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

หากมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้น กฎหมายอาจให้เราเปิดเผยหรือจัดการกับข้อมูลของท่าน เราจะแจ้งท่าน หากจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเหล่านี้ด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย โดยจะแจ้งในตอนที่เราขอให้ท่านส่งข้อมูลให้กับเรา ในทางกลับกัน หากท่านไม่เต็มใจจะให้ข้อมูลกับเราก็ไม่มีผลกระทบใดๆ เช่นกัน หากท่านไม่แน่ใจในการร้องขอข้อมูลของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่ที่อยู่ด้านล่าง

การเปิดเผยและการโอนข้อมูลของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบุคคลของท่านเมื่อท่านให้คำยินยอม หรือมีความจำเป็นที่สมเหตุผล เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ข้างต้น:

เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการที่ให้บริการเว็บไซต์ของเรา หรือระบบเทคโนโลยีข้อมูลอื่นๆ หรือเก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลของท่านในนามของเรา ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัย

เปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานทางกฎหมาย หรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ในกรณีความรับผิดชอบทางกฎหมายและศีลธรรมบังคับให้เรากระทำดังกล่าว (เช่น หากแสดงเจตนาเกี่ยวกับการทำกิจกรรมการก่อการร้าย)

หรือคู่กรณีทางกฎหมาย ในประเทศหรือเขตแดนใดๆ ซึ่งเราทำเช่นนี้ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอทางกฎหมายเท่านั้น

การเก็บรักษาและการลบข้อมูลบุคคลของท่าน

เรา มีเจตนารักษาข้อมูลบุคคลของท่านให้ถูกต้องอยู่เสมอ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านทั้งหมด หากไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นแล้ว

ท่านอาจมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ และข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูล

ท่านสามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรงได้ทุกเมื่อ และท่านมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการเก็บข้อมูลบุคคลของท่านในบางส่วนหรือทั้งหมด (และต้องการให้ลบทิ้ง) ในสถานการณ์อื่น

หากท่านต้องการใช้สิทธิเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง 

ติดต่อเรา

เรายินดีรับคำถาม คำแนะนำ หรือคำร้องขอเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ และการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ headoffice@entech-group.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ในอนาคต หากมีการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแถลงการณ์นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา ท่านยังสามารถติดต่อเราได้ตามอีเมลที่ระบุไว้ข้างต้น